SİSTEM ENTEGRASYONU
SİSTEM ENTEGRASYONU

Teknolojinin hızla gelişmesi ile bilgiye güvenli ve verimli ulaşmanın önemi daha da artmıştır. Özellikle kurum içi ve kurumlar arası birimlerin entegrasyonu bu bilgi akışının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir.

Entegrasyon, birbirinden bağımsız çalışan sistemlerin birleştirilerek bir arada çalışmalarını sağlamaktır. Uygulama, veri tabanı ve kritik sistemlerin aralarında gerçek zamanlı ve işlem bazlı veri iletimi sağlanarak verimlilik arttırılmakta, maliyet düşmekte ve üretken bir altyapı ortaya çıkmaktadır.

Dosbil Bilgisayar, aşağıda sıralanan konularda entegrasyon çözümleri üretmektedir.

• Müşteri, tedarikçi ve iş ortakları sistemlerinin kurumsal altyapılar ile birleştirilmesi

• Kurum içi süreç, uygulama ve altyapıların birbirleriyle entegre edilmesi
• Farklı noktalardaki uygulama ve bilgilerin toplanıp bir araya getirilmesi
• Sistem entegrasyon sürecinde gerekli olabilecek yazılımların geliştirilmesi