YAZILIMLAR
YAZILIMLAR

Günümüz zorlu rekabet koşulları altında üretim yapan işletmelerin verimliliğini arttırmaya yönelik hazırlanmış bir üründür. İşletme içerisindeki makinelerden dijital ve online olarak oluşan tüm verilerin PLC üniteleri kullanılarak alınmasını sağlayan bir sistemdir. Gün içerisinde oluşan tüm duruşlar ve nedenleri, üretim miktarları, personel duruşlarının detaylı ve anlık olarak takibi, oluşan arızaya karşı müdahale süreleri gibi verimliliği etkileyen tüm bilgilerin anlık olarak alınması sağlanmaktadır.

TREX DCAS’ın Ana Hedefleri
Zamanın kullanımında yüksek kalite
Üretimde, hızla artan bir verimlilik
Minimum maliyet, yüksek rekabet gücü
Amortisman ve periyodik bakım faaliyetleri için etkin veri

TREX DCAS İşletmenizde Nasıl Maksimum Verim Sağlar

Ekipman koruyucu bakım zamanlarını tespit ederek
Gerekirse CMMS entegrasyonu sağlayarak
Makine kapasite kullanım hesaplarına destek vererek
İşçilik kayıp zamanlarının gözlenmesi ve giderilmesini sağlayarak
Operasyon sürelerinde optimizasyon sağlayarak
OPC (Ole For Proccessing Control) ile üniversal teknoloji kullanarak
PLC-MMI üniteleri ile veriyi sahadan anında kayıt altına alarak
MS SQL Server Veritabanı ile sağlam ve güvenilir bir yapı kurarak
SMS Uyası Servisi ile anında müdahale imkanı vererek
GANNT Planlama Metodu ile esnek ve etkin bir planlama yapılmasına imkân vererek


Kurumlar, kendi içinde, satış, satın alma, lojistik, üretim, planlama, finansman yönetimi, yönetim muhasebesi gibi süreçlerini klasik kurumsal kaynak planlama uygulamalarıyla otomatize ederken, kendisi ile müşterilerini ve tedarikçilerini elektronik ortamda buluşturacak müşteri ilişkileri yönetimi, tedarik zinciri yönetimi gibi uygulamalara da ihtiyaç duymaktadır.


Sanallaştırma bizlere birden fazla fiziksel sunucunun tek bir sunucu üzerinde bu sunucunun kaynaklarını en iyi şekilde kullanarak konumlandırılabilmesini sağlar.Sunucu sanallaştırma (ESX),Masaüstü Sanallaştırma (Vmware Horizon View) ve Ağ Sanallaştırma (Vmware NSX) gibi farklı sanallaştırma çözümleri bulunmaktadır. Ağ Sanallaştırma (Vmware NSX) ile sunucu sanallaştırmaya benzer olarak network katmanında yer alan cihazlardan bağımsız sanal ağ topolojileri tanımlanır ve bu topolojilerin yönetimi sağlanır.


Çözüme ve kuruma uygun lisanslama modelinin tesbiti ve seçilen lisanslama modeli ile elde edilen faydanın kurum bünyesine aktarılması büyük bir yetkinlik ve deneyim gerektirmektedir. Dosbil yetkin ve deneyimli kadrosu ile müşterilerine en fiyat etkin lisanslama seçeneklerini sunmakta ve seçilen lisans ile elde edilen imkanlardan maksimum düzeyde yararlanmalarını sağlamaktadır.


Eta programı ile firmanızın gelen-giden faturalarını, irsaliyelerini, çek-senet durumunu, banka hesaplarının takibini ve bu gibi mali işlemleri tek yazılımla görebilmenize, kolaylıkla işleyebilmenize ve firma ile ilgili karar almadan önce raporları inceleyebilmenize imkan sağlayan bir bilgisayarlı muhasebe programıdır.


Firmanızın tüm mali işlemlerini (Cari, Kasa, Banka, Finans, Çek Senet), stok, depo ve ürün yönetimi, tüm üretim ve e-dönüşüm süreçlerinizi (E-fatura, E-arşiv, E-ihracat, E-defter, E-İrsaliye) takip edip, firmanız hakkında detaylı raporlar alabileceğiniz bir yazılım programıdır.